Recent Entries

  • ถาม-ตอบเรื่องโรคฝีดาษลิง

    ฝีดาษลิง เกิดจากการติดเชื้อไวรัสในกลุ่ม Orthopoxvirus ที่ทำให้เกิดโรคไข้ทรพิษ หรือโรคฝีดาษ คนที่ติดเชื้อฝีดาษลิงมักมีอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ ติดต่อทีมงาน igoal และตุ่มแดงที่ผิวหนังทั่วร่างกาย โรคนี้พบครั้งแรกในสัตว์ตระกูลลิงที่ใช้เป็นสัตว์ทดลอง และอาจพบในสัตว์อื่นด้วย เช่น กระรอก หนู และแพรี่ด็อก ก่...