ตับอ่อนอักเสบ ภัยเงียบต้องระวัง

 • ตับอ่อนเป็นอวัยวะที่อยู่ด้านหลังกระเพาะอาหารใกล้กับลำไส้เล็กส่วนต้น มีหน้าที่ช่วยย่อยอาหารและคุมระดับน้ำตาลในกระแสเลือด ซึ่งหนึ่งในโรคเกี่ยวกับตับอ่อนที่เปรียบเสมือนภัยเงียบรอวันแสดงอาการ แต่หลายคนอาจไม่เคยรู้คือ ตับอ่อนอักเสบเฉียบพลัน หวยออนไลน์ โดยพบในผู้ชายมากกว่าผู้หญิงและมีความรุนแรงแตกต่างกันออกไป สิ่งสำคัญจึงอยู่ที่การรักษาโดยเร็วที่สุดและดูแลสุขภาพให้ห่างไกลจากโรค


   


  รู้จักตับอ่อนอักเสบเฉียบพลัน


  โรคตับอ่อนอักเสบเฉียบพลัน (Acute Pancreatitis) คือ ภาวะที่ตับอ่อนเกิดการอักเสบรุนแรงเฉียบพลัน โดยเป็นการอักเสบที่บริเวณเซลล์ของตับอ่อนเกิดขึ้นจากการที่น้ำย่อยในตับอ่อนไหลผ่านท่อของตับอ่อนไม่ได้ ทำให้น้ำย่อยย่อยเนื้อเยื่อตับอ่อนแทนจึงทำให้เกิดการอักเสบขึ้น โดยจะเป็นอย่างรุนแรงและรวดเร็วปกติอาการจะดีขึ้นหลังเข้ารับการรักษากับแพทย์เฉพาะทางที่มีความชำนาญใน 1 – 2 สัปดาห์ แต่ในกรณีที่รุนแรงอาจเกิดภาวะแทรกซ้อนต่างๆตามมาได้


   


  อาการบอกโรค


  ★ ปวดบริเวณกลางหน้าท้องรุนแรงและเฉียบพลัน


  ★ ปวดนานตั้งแต่ 10 นาทีจนถึงชั่วโมง


  ★ ปวดร้าวลงไปบริเวณกลางหลัง


  ★ คลื่นไส้ อาเจียน ท้องร่วง


  ★ มีไข้ ทั้งไข้สูงและต่ำ


  ★ กดแล้วเจ็บท้องแต่ท้องไม่แข็ง


  ★ หัวใจเต้นเร็วหายใจเร็ว


   


  ประเภทตับอ่อนอักเสบเฉียบพลัน


  1. ตับอ่อนอักเสบบวมน้ำ(Interstitial Edematous Pancreatitis) พบมากในผู้ป่วยส่วนใหญ่ที่เป็นโรคตับอ่อนอักเสบเฉียบพลัน โดยเนื้อตับอ่อนจะบวม มีการสะสมของสารน้ำรอบตับอ่อน 


  2. ตับอ่อนอักเสบที่มีเนื้อตาย(Necrotizing Pancreatitis) พบได้ประมาณ 5 – 10% โดยมีเนื้อตายของตับอ่อนจากการที่เลือดไปเลี้ยงไม่เพียงพอและมีเนื้อตายรอบตับอ่อน 789bet เข้าสู่ระบบ ส่วนใหญ่จะเกิดร่วมกัน แต่อาจเกิดลักษณะใดลักษณะหนึ่งได้แต่ค่อนข้างน้อย 


   


  ความรุนแรงของโรค


  ● ตับอ่อนอักเสบเล็กน้อย ในกลุ่มนี้ไม่มีภาวะแทรกซ้อนเฉพาะที่และภาวะแทรกซ้อนที่เป็นระบบ


  ● ตับอ่อนอักเสบรุนแรงปานกลางการมีภาวะแทรกซ้อนเฉพาะที่มีการทำงานของอวัยวะล้มเหลวดีขึ้นใน 48 ชั่วโมง


  ● ตับอ่อนอักเสบรุนแรงมาก การมีภาวะแทรกซ้อนที่เป็นที่มีภาวะการทำงานของอวัยวะล้มเหลวที่มีอาการมากกว่า 48 ชั่วโมง


   


  การรักษาตับอ่อนอักเสบเฉียบพลัน


  ผู้ป่วยส่วนใหญ่ที่เป็นโรคตับอ่อนอักเสบเฉียบพลันมักมีความรุนแรงเล็กน้อยจึงมักหายได้หลังการรักษากับแพทย์เฉพาะทางภายใน 1 – 2 สัปดาห์ มีเพียงส่วนน้อยที่อยู่ในระดับที่รุนแรงปานกลางและรุนแรงมาก ซึ่งแพทย์จะพิจารณาวิธีการรักษาตามความเหมาะสมโดยการรักษามีหลายวิธี ได้แก่


  ✿ การให้ยาแก้ปวดแบบที่ไม่ใช่มอร์ฟีน


  ✿ การใส่สายยางเข้าเส้นเลือดดำเพื่อประเมินน้ำในร่างกาย


  ✿ การผ่าตัดผ่านกล้องนิ่วในถุงนํ้าดีมีเพียงส่วนน้อยซึ่งมาจากโรคตับอ่อนอักเสบเฉียบพลันที่มีสาเหตุจากนิ่วในถุงน้ำดี  


  ✿ การป้องกันภาวะแทรกซ้อนหรือรักษาภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้น download 789 หากผู้ป่วยมีอาการรุนแรง แพทย์จะต้องเฝ้าระวังและติดตามอย่างใกล้ชิด


  ✿ ลดการทำงานของตับอ่อน ด้วยการงดน้ำงดอาหาร ดูดน้ำย่อยกระเพาะอาหารออกการให้สารอาหารทางหลอดเลือดดำถ้ามีความรุนแรงเล็กน้อยอาจให้ทานอาหารทางปากได้บ้างเมื่ออาการปวดท้องทุเลาลง


  ✿ การผ่าตัดตับอ่อน ในกรณีที่ผู้ป่วยอาการหนักร่วมกับมีภาวะแทรกซ้อนเฉพาะที่ เช่น มีเนื้อตายหรือมีการติดเชื้อร่วมด้วย ถ้ารักษาแล้วอาการไม่ดีขึ้นอาจต้องทำการใส่ท่อระบายบริเวณที่มีปัญหาและถ้ายังไม่ดีขึ้นอาจต้องได้รับการผ่าตัดเพื่อเอาเนื้อตายของบริเวณตับอ่อนออก


   

49 views