รุก หรือ รับ ฝ่ายไหนเสี่ยงติดเชื้อเอชไอวีมากกว่ากัน

 • ก่อนอื่นต้องทำความเข้าใจก่อนว่า “โรคเอดส์” กับ “เอชไอวี” ไม่เหมือนกันคือชื่อเชื้อไวรัส “โรคเอดส์” คือกลุ่มอาการที่บ่งบอกว่าภูมิคุ้มกันบกพร่องอย่างมาก เป็นระยะสุดท้ายของการติดเชื้อเอชไอวี เพราะฉะนั้นการติดเชื้อเอชไอวีไม่ได้เท่ากับโรคเอดส์ทุกราย แต่ถ้าติดเชื้อเอชไอวีแล้วไม่ได้รับการรักษาก็สามารถเป็นโรคเอดส์ได้ความเสี่ยงในการติดเชื้อเอชไอวีของแต่ละคนนั้นมีไม่เท่ากัน sa gaming ขึ้นอยู่กับปริมาณสารคัดหลั่งที่สัมผัส เช่น เลือดและสารคัดหลั่งที่มีเลือดปนจะมีความเสี่ยงในการได้รับเชื้อเอชไอวีมากที่สุด รองลงมาคือ น้ำอสุจิ น้ำคร่ำ น้ำในช่องคลอด ส่วนที่มีความเป็นไปได้น้อยมาก ๆ หรือแทบจะไม่มีเลยคือ น้ำลาย ปัสสาวะ อุจจาระ น้ำมูก และเสมหะ ถ้าไม่ได้มีเลือดปนอยู่ด้วยจากการศึกษาได้เปิดเผยตัวเลขประมาณความเสี่ยงในการได้รับเชื้อเอชไอวีจากการมีเพศสัมพันธ์ของคู่รัก ในช่องทางต่าง ๆ ดังนี้


  มีเพศสัมพันธ์ทางช่องคลอด


  คู่นอนที่มีเพศสัมพันธ์ทางช่องคลอด ฝ่ายรับที่เป็นเพศหญิงจะมีความเสี่ยงในการได้รับเชื้อเอชไอวีถึง 8 ใน 10,000 ครั้งที่มีเพศสัมพันธ์กับผู้ติดเชื้อเอชไอวี ส่วนฝ่ายรุกที่เป็นเพศชายจะมีความเสี่ยงเพียงแค่ 4 ใน 10,000 ครั้ง หรือมีความเสี่ยงครึ่งหนึ่งของฝ่ายรับ


  มีเพศสัมพันธ์ทางทวารหนัก


  ส่วนคู่นอนที่มีเพศสัมพันธ์ทางทวารหนัก สมัคร sa gaming นอกจากจะเป็นคู่ชายรักชายแล้ว ปัจจุบันพบว่าคู่รักชายหญิงก็มีรสนิยมทางเพศทางทวารหนักด้วยเช่นกัน ซึ่งตัวเลขของฝ่ายรับไม่ว่าจะเป็นชายหรือหญิงก็มีความเสี่ยงในการได้รับเชื้อเอชไอวีมากถึง 138 ใน 10,000 ครั้ง ส่วนฝ่ายรุกที่เป็นเพศชายมีความเสี่ยงเพียง 11 ใน 10,000 ครั้ง เท่านั้น


  มีเพศสัมพันธ์ทางปาก


  อย่างที่รู้กันดีว่าการมีเพศสัมพันธ์นั้น ไม่ได้มีแค่ทางช่องคลอดและทางทวารหนักเท่านั้น แต่สามารถร่วมรักทางปากได้ด้วย ซึ่งความเสี่ยงในการได้รับเชื้อเอชไอวี ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายรับหรือฝ่ายรุกนั้นมีตัวเลขที่ค่อนข้างต่ำ ไม่สามารถประเมินเป็นตัวเลขได้ แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าความเสี่ยงนั้นคือศูนย์ เพราะถ้าปากมีเลือดออก มีแผล หรือเหงือกอักเสบ ติดต่อ sa ก็สามารถเป็นทางเข้าเชื้อเอชไอวีได้เช่นเดียวกันส่วนสาเหตุที่การมีเพศสัมพันธ์ทางทวารหนักมีความเสี่ยงในการได้รับเชื้อที่สูงกว่าช่องทางอื่นนั้น เป็นเพราะทวารหนักบอบบางและมีสารหล่อลื่นน้อย ทำให้เกิดการบาดเจ็บและการฉีกขาดบริเวณทวารหนักจนเกิดแผลได้ง่าย รวมไปถึงมีเซลล์ต่าง ๆ ที่สามารถติดเชื้อเอชไอวีได้ง่าย ทำให้ความเสี่ยงในการติดเชื้อจึงมีมากกว่าช่องทางอื่น


  สิ่งที่น่ารู้


  ดังนั้นถ้าจะกล่าวว่าเรื่องเพศมีส่วนเกี่ยวข้องกับชีวิตมนุษย์ ตั้งแต่เกิดจนตายจึงไม่ใช่เรื่องที่กล่าวอ้างกันลอยๆ เพราะตามความเป็นจริงแล้วเป็นเช่นนั้น เพียงแต่เรายังคิดไม่ถึงยังไม่ให้ความสำคัญในเรื่องเพศเท่าที่ควรเท่านั้นเอง ใครที่เคยคิดว่าเรื่องเพศหมายถึงเรื่องบนเตียงแต่เพียงอย่างเดียว หรือเรื่องเพศเป็นของต่ำ เป็นของหยาบคายก็จะต้องเปลี่ยนความคิดเสียใหม่แต่ถ้าจะว่ากันไปแล้วคนเราในปัจจุบันนี้ก็สนใจที่จะศึกษาหาความรู้ในเรื่องเพศกันเพิ่มมากขึ้นเรื่องที่นิยมศึกษากันมากเท่าที่พบก็คือ การหาความสุขในเรื่องเพศ จะสังเกตได้จากคอลัมน์ตอบปัญหาทางการแพทย์ ซึ่งไม่ใช่สิ่งที่ผิดปกติ เพราะมนุษย์เรามีสิทธิ์ที่จะหาความสุขในเรื่องเพศได้ แต่ต้องอยู่ในขอบเขต ไม่ทำความเดือดร้อนให้ผู้อื่น


   

49 views